Piekļūstamība

Piekļūstamības paziņojums

Valsts vides dienests saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas mansautoserviss.lv tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz: https://mansautoserviss.lv/

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

 

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Mansautoserviss.lv tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Piekļūstamības izvērtēšanas protokols

 

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: mediji@vvd.gov.lv 

Tālrunis: +37125780460

Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 25.01.2021.