Par projektu

Vietnē www.mansautoserviss.lv autotransportlīdzekļu remontdarbnīcu īpašnieki vai topošie īpašnieki var iegūt detalizētu informāciju kā soli par solim panākt autoremontdarbnīcu atbilstību vides prasībām. Šeit vienkopus vienkāršā veidā pieejama informācija par normatīvajos aktos noteiktajām prasībām autotransportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai – gan informācija par vides prasībām jaunas autotransportlīdzekļu remontdarbnīcas izveidei un nepieciešamajiem dokumentiem, gan vides prasībām, kas jāievēro jau darbojošās autotransportlīdzekļu remontdarbnīcās Latvijā.

Vietne tapusi 2020. gada decembrī īstenotās izglītojošās kampaņas par vides prasībām autotransportlīdzekļu remontdarbnīcās ietvaros, Valsts vides dienestam sadarbojoties ar Latvijas Riepu apsaimniekošanas asociāciju.

Finansēšanas avots: Latvijas vides aizsardzības fonda finansētais projekts “Konsultē vispirms! principa ieviešana autotransportlīdzekļu remontdarbnīcu vides prasību kontrolē”.